Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Wszystkim strażakom – Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej swoje życzenia przesyłają:

gen. bryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp.

mł. bryg. Marek Kopera – Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp.