Unieważnienie zapytania ofertowego: Zakup nowych ubrań specjalnych dla strażaków KM PSP

01.06.2020 r.

Informacja dot. unieważnienia zapytania ofertowego dot. zakupu nowych ubrań specjalnych – PISMO.


Poniżej przedstawiamy dokumenty dot. zapytania ofertowego nr PTT 2370.2.2020.MP z dnia 25 maja 2020 r. dot. zakupu i dostawy NOWYCH ubrań specjalnych do Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 ustawy pzp).

  1. Treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
  4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy