Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. od lat prowadzi działania edukacyjne, zarówno dla dzieci i młodzieży jak również dla osób dorosłych, w tym grona pedagogicznego oraz rodziców. Działania z zakresu prewencji społecznej realizujemy w  placówkach oświatowych, ale i w siedzibie naszych jednostek ratowniczo – gaśniczych, co często jest dużo bardziej atrakcyjne i pozwala na rozszerzenie naszej oferty edukacyjnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, pragniemy zaproponować Państwu zajęcia edukacyjne wpisujące się w liczne kampanie społeczne m. in. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Stop pożarom traw”, „Bezpieczne wakacje/ferie”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, ale również pozwalające poznać zawód strażaka, ratownika. Stworzyliśmy warunki do prowadzenia w  jednostkach PSP praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa,  w szczególności ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Cele ogólne spotkań edukacyjnych to: kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, instruktaż prawidłowego, bezpiecznego używania domowych urządzeń elektrycznych, grzewczych, utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, promowanie bezpiecznej zabawy oraz przedstawienie specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych, umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego.

            Jeśli są Państwo zainteresowani zajęciami edukacyjnymi prosimy o kontakt z naszą Komendą. Szczegółowych informacji udzielają funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego pod numerami telefonów: 95 7338 450, 451, 452.

Aby odwiedzić naszą salkę edukacyjną oraz poznać pracę strażaka w jednostce ratowniczo – gaśniczej wystarczy kliknąć poniższy link i wypełnić formularz, w którym należy zawrzeć najważniejsze informacje dot. planowanej wizyty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAJĘĆ W SALCE EDUKACYJNEJ

Jeśli życzą sobie Państwo abyśmy to my przyjechali do Waszej placówki i przeprowadzili zajęcia edukacyjne w przedszkolu, szkole – prosimy o wypełnienie poniższego formularza zaproszenia.

ZAPROSZENIE DO PLACÓWKIFILMY PRZYGOTOWANE PRZEZ OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI – ORE SPECJALNIE NA POTRZEBY ZAJĘĆ Z DZIEĆMI W KLUBIKACH EDUKACYJNYCH.

     

Filmy z kanału YouTube Komendy Głównej PSP.