Wizyty Komendanta w jednostkach OSP z terenu gmin Lubiszyn i Bogdaniec

W dniu 05 września 2018 r. Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Marek Kopera wizytował jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Lubiszyn  Bogdaniec. Podczas spotkań z druhami Komendant zapoznał się z bieżącym stanem wyszkolenia i wyposażenia jednostek a także z ich najpilniejszymi potrzebami.

Podczas rozmów omówione zostały również kwestie dotacji jednostek OSP z budżetu Państwa w zakresie doposażenia w niezbędny sprzęt specjalistyczny.

Komendant w tym dniu odwiedził jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: OSP Lubiszyn, OSP Lubno OSP Bogdaniec a także spoza systemu: OSP Staw, OSP Ściechówek, OSP Ściechów i OSP Lubczyno.