Warsztaty szkoleniowe dot. zagrożeń związanych z gazociągami

W dniu 29.09.2018 r. w podgorzowskiej Kłodawie odbyły się strażackie ćwiczenia, podczas których strażacy zapoznali się z sytuacjami w czasie uszkodzenia i pożarów  magistrali gazowych średniego i wysokiego ciśnienia.

W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, sulęcińskiego oraz strzelecko – drezdeneckiego – łącznie około 230 osób. W pierwszej części dnia – na sali gimnastycznej szkoły w Kłodawie, przedstawiciele dostawcy gazu ziemnego – firmy EWE z Międzyrzecza omówili zagrożenia jakie niesie ze sobą gaz i jego instalacje pod ciśnieniem. Na jej podstawie strażacy zapoznali się z teorią dotyczącą rodzajów awarii infrastruktury gazowej, zagrożeniami z nimi związanymi oraz sposobami ich zapobiegania.

Druga część odbyła się na błoniach jeziora kłodawskiego, gdzie w części praktycznej gazownicy przygotowali różne warianty uszkodzeń, z jakimi strażacy mogą się spotkać czasie ewentualnych awarii linii przesyłowych gazu, pożarów urządzeń gazowych, itp. Pracownicy EWE, przygotowali i udostępnili sprzęt oraz wiele gaśnic proszkowych, z których korzystali strażacy, gasząc pozorowane pożary. Po zakończeniu ćwiczeń, kierownictwo firmy przygotowało dla uczestników szkolenia, pyszny posiłek i upominki.