Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa ON, PB 98 i PB 95

Zdjęcie

Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia 1 (10.09.2020 r.) Zmiana ogłoszenia 2 (10.09.2020 r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana SIWZ (10.09.2020 r.) zał. nr 1 Oświadczenie wersja edytowalna zał. nr 2 Formularz oferty wersja edytowalna Odpowiedź 1 (10.09.2020 r.) Odpowiedź 2… Czytaj Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa ON, PB 98 i PB 95