Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP

W dniu 22.09.2019 r. odbył się egzamin szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.

Szkolenie rozpoczęło się w dniu 7.09 2019 r. od zajęć teoretycznych. W kolejnych dniach druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego poznawali nowe techniki docierania do osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, a także poznali metody organizacji akcji ratownictwa technicznego i postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

Dzięki uprzejmości Pana Marcina Kosmowskiego druhowie mieli okazję poznać budowę pojazdu elektrycznego – TESLA. Strażacy zapoznali się z budową oraz zasadami postępowania w przypadku zdarzeń z udziałem tego typu pojazdów.

Gratulujemy wszystkim, którzy ukończyli szkolenie.