Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP zakończone!!!

W dniu 17 marca 2019r. na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 w Gorzowie Wlkp. odbył się egzamin kończący  ośmiotygodniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP organizowane przez Komendę Miejską PSP w Gorzowie Wlkp. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 38 druhów z jednostek OSP zarówno włączonych do KSRG jak i spoza systemu.

Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna, powołana Zarządzeniem Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp., w której skład weszli:

  1. kpt. Jarosław Rojna – przewodniczący komisji
  2. mł. kpt. Marek Andruszków,
  3. mł. kpt. Bartłomiej Kot.

Egzamin został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to część teoretyczna, w której przyszli druhowie musieli zaliczyć test składający się z 30 pytań. Drugi etap to część praktyczna, gdzie strażacy musieli przedstawić komisji egzaminacyjnej swoją wiedzę w zakresie:

  • taktyki działań ratowniczych – praca urządzeniami hydraulicznymi podczas wypadków komunikacyjnych, a także udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarą tego typu zdarzeń
  • taktyki działań gaśniczych – współpraca w zastępie gaśniczym, rozwinięcia i zajmowanie stanowisk gaśniczych, praca w sprzęcie ochrony układu oddechowego, użycia drabin przenośnych, ewakuację osób poszkodowanych i udzielenie im pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • wyposażenia technicznego – praca ratowniczymi urządzeniami mechanicznymi, a także zasady użycia pneumatycznych zestawów ratowniczych.

Zakończone szkolenie uprawnia do czynnego brania udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, dlatego szczególnie gratulujemy druhom pozytywnego zdania egzaminu.