Szkolenie dla ZGM i ADM w Gorzowie Wlkp.

W dniach 11 i 18 grudnia 2019 r. w ramach współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. oraz Administracjami Domów Mieszkalnych w Gorzowie Wlkp. odbyły się szkolenia dla kadry kierowniczej oraz administratorów budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Szkolenia przeprowadzone zostały przez bryg. Marka Kopera – Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Celem szkoleń było między innymi:

  • zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
  • uszczegółowienie zasad współpracy pomiędzy funkcjonariuszami PSP, a pracownikami ZGM i ADM;
  • wypracowanie wspólnych rozwiązań obniżających ryzyko zatrucia się mieszkańców czadem lub dymem pochodzących z urządzeń grzewczych w okresie zimowym.

Podczas szkolenia przypomniano podstawowe przepisy przeciwpożarowe w tym: obowiązki właścicieli, zarządców budynków, obiektów budowlanych lub terenów zapewniając ich ochronę przeciwpożarową; czynności zabronione; wymagania przepisów przeciwpożarowych dot. eksploatacji urządzeń grzewczych, utrzymywania przejezdności dróg pożarowych, zaopatrzenia wodnego; podstawowe zasady prowadzenia ewakuacji z budynków oraz zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. W części praktycznej szkolenia każdy jego uczestnik miał możliwość ugaszenia symulowanego pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz praktycznego sprawdzenia co dzieje się w przypadku użycia niewłaściwego środka gaśniczego do gaszenia palącego się oleju (gaszenie palącego się oleju wodą).

Jednym z elementów szkoleń było zaprezentowanie założeń kampanii edukacyjno – prewencyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.