Statystyki zdarzeń za okres 9 października – 04 listopada 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 30
Pożary: 10
Miejscowe zagrożenia: 16
Alarmy fałszywe: 4
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2662
Pożary: 926
Miejscowe zagrożenia: 1453
Alarmy fałszywe: 273