Statystyki zdarzeń za okres 30 lipca – 05 sierpnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 132
Pożary: 28
Miejscowe zagrożenia: 99
Alarmy fałszywe: 5
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1815
Pożary: 676
Miejscowe zagrożenia: 954
Alarmy fałszywe: 185