Statystyki zdarzeń za okres 30 kwietnia – 06 maja 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 47
Pożary: 22
Miejscowe zagrożenia: 22
Alarmy fałszywe: 3
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 889
Pożary: 439
Miejscowe zagrożenia: 336
Alarmy fałszywe: 114