Statystyki zdarzeń za okres 28 maja – 03 czerwca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 115
Pożary: 13
Miejscowe zagrożenia: 90
Alarmy fałszywe: 12
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1144
Pożary: 512
Miejscowe zagrożenia: 496
Alarmy fałszywe: 136