Statystyki zdarzeń za okres 26 marca – 01 kwietnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 35
Pożary: 18
Miejscowe zagrożenia: 13
Alarmy fałszywe: 4
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 596
Pożary: 273
Miejscowe zagrożenia: 234
Alarmy fałszywe: 89