Statystyki zdarzeń za okres 26 lutego – 04 marca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 86
Pożary: 49
Miejscowe zagrożenia: 27
Alarmy fałszywe: 10
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 393
Pożary: 176
Miejscowe zagrożenia: 155
Alarmy fałszywe: 62