Statystyki zdarzeń za okres 25 czerwca – 01 lipca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 51
Pożary: 21
Miejscowe zagrożenia: 28
Alarmy fałszywe: 2
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1371
Pożary: 578
Miejscowe zagrożenia: 634
Alarmy fałszywe: 159