Statystyki zdarzeń za okres 24 – 30 września 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 53
Pożary: 17
Miejscowe zagrożenia: 28
Alarmy fałszywe: 8
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2448
Pożary: 850
Miejscowe zagrożenia: 1349
Alarmy fałszywe: 249