Statystyki zdarzeń za okres 23 – 29 lipca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 111
Pożary: 23
Miejscowe zagrożenia: 82
Alarmy fałszywe: 6
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1683
Pożary: 648
Miejscowe zagrożenia: 855
Alarmy fałszywe: 180