Statystyki zdarzeń za okres 22 – 28 stycznia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 33
Pożary: 14
Miejscowe zagrożenia: 14
Alarmy fałszywe: 5
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 137
Pożary: 48
Miejscowe zagrożenia: 72
Alarmy fałszywe: 17