Statystyki zdarzeń za okres 21 – 27 maja 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 52
Pożary: 25
Miejscowe zagrożenia: 23
Alarmy fałszywe: 4
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1029
Pożary: 499
Miejscowe zagrożenia: 406
Alarmy fałszywe: 124