Statystyki zdarzeń za okres 20 – 26 sierpnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 98
Pożary: 27
Miejscowe zagrożenia: 61
Alarmy fałszywe: 10
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2137
Pożary: 764
Miejscowe zagrożenia: 1164
Alarmy fałszywe: 209