Statystyki zdarzeń za okres 19 – 25 lutego 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 60
Pożary: 35
Miejscowe zagrożenia: 35
Alarmy fałszywe: 16
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 307
Pożary: 127
Miejscowe zagrożenia: 128
Alarmy fałszywe: 52