Statystyki zdarzeń za okres 19 – 25 listopada 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 38
Pożary: 23
Miejscowe zagrożenia: 12
Alarmy fałszywe: 3
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2772
Pożary: 990
Miejscowe zagrożenia: 1495
Alarmy fałszywe: 287