Statystyki zdarzeń za okres 17 – 23 września 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 83
Pożary: 28
Miejscowe zagrożenia: 45
Alarmy fałszywe: 10
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2395
Pożary: 833
Miejscowe zagrożenia: 1321
Alarmy fałszywe: 241