Statystyki zdarzeń za okres 17 – 23 grudnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 40
Pożary: 15
Miejscowe zagrożenia: 18
Alarmy fałszywe: 7
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2929
Pożary: 1044
Miejscowe zagrożenia: 1571
Alarmy fałszywe: 314