Statystyki zdarzeń za okres 16 – 22 lipca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 62
Pożary: 17
Miejscowe zagrożenia: 41
Alarmy fałszywe: 4
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1572
Pożary: 625
Miejscowe zagrożenia: 773
Alarmy fałszywe: 174