Statystyki zdarzeń za okres 15 – 21 października 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 59
Pożary: 27
Miejscowe zagrożenia: 25
Alarmy fałszywe: 7
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2598
Pożary: 919
Miejscowe zagrożenia: 1415
Alarmy fałszywe: 264