Statystyki zdarzeń za okres 14 – 20 maja 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 44
Pożary: 16
Miejscowe zagrożenia: 25
Alarmy fałszywe: 3
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 977
Pożary: 474
Miejscowe zagrożenia: 383
Alarmy fałszywe: 120