Statystyki zdarzeń za okres 13 – 19 sierpnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 114
Pożary: 29
Miejscowe zagrożenia: 82
Alarmy fałszywe: 3
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2039
Pożary: 737
Miejscowe zagrożenia: 1103
Alarmy fałszywe: 199