Statystyki zdarzeń za okres 12 – 18 marca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 59
Pożary: 29
Miejscowe zagrożenia: 23
Alarmy fałszywe: 7
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 498
Pożary: 221
Miejscowe zagrożenia: 201
Alarmy fałszywe: 76