Statystyki zdarzeń za okres 12 – 18 lutego 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 35
Pożary: 16
Miejscowe zagrożenia: 13
Alarmy fałszywe: 6
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 247
Pożary: 92
Miejscowe zagrożenia: 112
Alarmy fałszywe: 43