Statystyki zdarzeń za okres 12 – 18 listopada 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 38
Pożary: 12
Miejscowe zagrożenia: 19
Alarmy fałszywe: 7
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2734
Pożary: 967
Miejscowe zagrożenia: 1483
Alarmy fałszywe: 284