Statystyki zdarzeń za okres 11 – 17 czerwca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 45
Pożary: 11
Miejscowe zagrożenia: 28
Alarmy fałszywe: 6
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1261
Pożary: 572
Miejscowe zagrożenia: 496
Alarmy fałszywe: 151