Statystyki zdarzeń za okres 10 – 16 września 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 43
Pożary: 9
Miejscowe zagrożenia: 28
Alarmy fałszywe: 6
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2312
Pożary: 805
Miejscowe zagrożenia: 1276
Alarmy fałszywe: 231