Statystyki zdarzeń za okres 09 – 15 kwietnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 82
Pożary: 63
Miejscowe zagrożenia: 13
Alarmy fałszywe: 6
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 761
Pożary: 394
Miejscowe zagrożenia: 268
Alarmy fałszywe: 99