Statystyki zdarzeń za okres 04 – 10 czerwca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 72
Pożary: 15
Miejscowe zagrożenia: 48
Alarmy fałszywe: 9
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1216
Pożary: 527
Miejscowe zagrożenia: 544
Alarmy fałszywe: 145