Statystyki zdarzeń za okres 02 – 08 lipca 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 73
Pożary: 20
Miejscowe zagrożenia: 45
Alarmy fałszywe: 8
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 1444
Pożary: 598
Miejscowe zagrożenia: 679
Alarmy fałszywe: 167