Statystyki zdarzeń za okres 02 – 08 kwietnia 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 83
Pożary: 58
Miejscowe zagrożenia: 21
Alarmy fałszywe: 4
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 679
Pożary: 331
Miejscowe zagrożenia: 255
Alarmy fałszywe: 93