Statystyki zdarzeń za okres 01 – 07 października 2018 r.

Ogółem zdarzeń: 49
Pożary: 18
Miejscowe zagrożenia: 28
Alarmy fałszywe: 3
 
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Ogółem zdarzeń: 2497
Pożary: 868
Miejscowe zagrożenia: 1377
Alarmy fałszywe: 252