Spotkanie z przedstawicielami ZGM, ADM i Spółdzielni mieszkaniowych

W dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Komendy odbyło się spotkanie mł. bryg. Krystiana Koseli – Z-cy Komendanta Miejskiego PSP z przedstawicielami ZGM, ADM i Spółdzielni mieszkaniowych zarządzających obiektami zamieszkania zbiorowego z terenu miasta Gorzowa Wlkp. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie założeń kampanii edukacyjno – prewencyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” a także wypracowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu propagowanie montowania czujek czadu i dymu w mieszkaniach oraz odpowiedzialnego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym. Funkcjonariusze wydziału operacyjno – szkoleniowego omówili zagrożenia związane z czadem i pożarami wewnętrznymi a wydziału kontrolno – rozpoznawczego wymagania przepisów przeciwpożarowych dot. eksploatacji urządzeń grzewczych, utrzymywania przejezdności dróg pożarowych oraz zaopatrzenia wodnego. Przedstawicielom zarządców gospodarki mieszkaniowej przekazano ulotki informacyjne przedmiotowej kampanii.

Podobne spotkanie w dniu 15 listopada br. odbyło się w siedzibie JRG w Kostrzynie nad Odrą gdzie kpt. Artur Tyczyński – Dowódca Jednostki przekazał podobny zakres wiedzy i materiałów przedstawicielom zarządców obiektów mieszkalnych z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Witnicy.

#CzujkaDymu #CzujkaCzadu #CzujkaNaStrażyTwojegoBezpieczeństwa