Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictw

W dniu 13 marca 2019 r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada robocza z przedstawicielami Nadleśnictw, których lasy położone są na terenie powiatu gorzowskiego. Spotkanie prowadził Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. – mł. bryg. Krystian Kosela. W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z zabezpieczeniem operacyjnym, planowanymi ćwiczeniami, kontrolami przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przygotowaniem terenów leśnych do okresu wzmożonej palności. Mając na względzie wzmożoną liczbę pożarów lasów jaka miała miejsce w roku 2018 – spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i uwag w zakresie współpracy przedstawicieli Lasów Państwowych z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego.