Promujemy kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”!

Kierownictwo naszej Komendy a także funkcjonariusze poszczególnych wydziałów biorą udział w radach pedagogicznych oraz pogadankach z dziećmi i młodzieżą podczas których promowane są założenia kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. mł. bryg. Marek Kopera – Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. podczas rady pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 omawiał zagrożenia pożarowe występujące zarówno w budynkach mieszkalnych jak i obiektach szkoły. Wskazał również na niebezpieczne działanie czadu oraz radził jak się przed nim uchronić. W związku ze zbliżającym się okresem zimy, przerwy świątecznej oraz ferii przestrzegł również przed niebezpieczeństwami związanymi z używaniem materiałów pirotechnicznych, firewerków, korzystaniem z zamarzniętych akwenów wodnych oraz hipotermią.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. wykorzystują każdą okazję – ćwiczenia ewakuacyjne w obiektach, pogadanki przedszkolne, wizyty placówek oświatowych w siedzibach JRG, spotkania z mieszkańcami, seniorami, młodzieżą, na propagowanie bezpiecznych zachowań i promują zakup czujek dymu i czadu.

Napawa optymizmem fakt, że coraz częściej zgłaszają się do nas mieszkańcy miasta i powiatu z pytaniami: Jaką czujkę kupić? Jak i gdzie ją zamontować? To cieszy!

Prosimy o promowanie tej jakże ważnej społecznie akcji!

Przypominamy, że celem kampanii jest  zmniejszenie  liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach oraz uświadomienie korzyści jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla. Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Straż Pożarna zachęca do włączenia się w kampanię poprzez wyposażenie własnych domów i mieszkań w czujki dymu oraz tlenku węgla.

#CzujkaDymu #CzujkaCzadu #CzujkaNaStrażyTwojegoBezpieczeństwa