Powiatowe obchody „Dnia Strażaka” – Bogdaniec 2018

W dniu 12 maja 2018 r. o godz. 12:00 mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Bogdańcu rozpoczęły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

Mszę za wszystkich strażaków powiatu gorzowskiego odprawił proboszcz parafii ks. Gabriel Stożek. Następnie dowódca uroczystości mł. bryg. Krystian Kosela poprowadził poczty sztandarowe Komendy Miejskiej PSP i jednostek OSP z terenu powiatu gorzowskiego, orkiestrę dętą OSP Siedlice oraz wszystkich uczestników uroczystości na plac apelowy przy hali sportowej SP w Bogdańcu.

Gospodarzami uroczystości byli: dh. Małgorzata Domagała – Starosta Gorzowski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Krystyna Pławska – Wójt Gminy Bogdaniec oraz mł. bryg. Marek Kopera – Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp.

Dowódca uroczystości złożył meldunek Panu Władysławowi Dajczakowi – Wojewodzie Lubuskiemu, a gospodarze uroczystości przywitali zaproszonych gości oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim strażakom.

Wśród przybyłych gości byli m.in. bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., dh Edward Fedko – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze, kom. Fabian Rogala – Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp., Leszek Ankudo – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec, Małgorzata Paluch – Słowińska – Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Gorzowie Wlkp., Dariusz Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Witnica, dh Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa, Urszula Stolarska – Z-ca Wójta Gminy Lubiszyn, Tadeusz Koper – Z-ca Wójta Gminy Deszczno, radni powiatu gorzowskiego oraz gminy Bogdaniec, Michał Wrembel – Członek Zarządu ICT Poland Kostrzyn nad Odrą, Henryk Derejczyk – Prezes Zarządu Arctic Paper Kostrzyn S.A., przedstawiciele jednostek OSP z terenu całego powiatu a także wielu miłośników i sympatyków pożarnictwa.

Następnie kpt. Artur Tyczyński odczytał wyciągi z postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie „Odznaki za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” dla st. asp. w st. spocz. Waldemara Sicińskiego. Odznakę wręczył mł. bryg. w st. spocz. Grzegorz Stachowiak – Prezes ZEiRP RP woj. lubuskiego.

W podziękowaniu za pomoc w zakupie samochodu rozpoznawczo – ratowniczego oraz zestawu narzędzi hydraulicznych bryg. Patryk Maruszak oraz mł. bryg. Marek Kopera podziękowali przybyłym na uroczystość darczyńcom.

Następnie Pani Małgorzata Paluch – Słowińska – Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Gorzowie Wlkp. wręczyła torbę ze sprzętem pierwszej pomocy dla jednostki OSP Janczewo.

Po oficjalnej części uroczystości odbyły się Powiatowe Zawody Strażackie, które rozpoczęła drużyna OSP Witnica, pokazując po raz pierwszy na terenie powiatu gorzowskiego, jak wygląda wykonanie konkurencji wg regulaminu CTIF. W trakcie trwania zawodów na pobliskich placach zabaw funkcjonariusze naszej komendy prowadzili gry i zabawy dla najmłodszych promując bezpieczne zachowania w czasie zbliżających się wakacji.

Drużyny jednostek OSP z terenu miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatu gorzowskiego rywalizowały, jak co roku, w sztafecie pożarniczej 6x50m oraz ćwiczeniu bojowym.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

  • Kategoria MDP dziewcząt:
Miejsce Nazwa MDP Pkt. sztafeta Pkt. bojówka RAZEM
I BOGDANIEC 64,00 52,10 116,10
II MOŚCICE 75,00 48,15 123,15

 

  • Kategoria MDP chłopców:
Miejsce Nazwa MDP Pkt. sztafeta Pkt. bojówka RAZEM
I ŁOŚNO 54,90 52,50 107,40

 

  • Kategoria KOBIETY – seniorzy:
Miejsce Nazwa MDP Pkt. sztafeta Pkt. bojówka RAZEM
I KŁODAWA 61,00 54,40 115,40

 

  • Kategoria MĘŻCZYŹNI – seniorzy:
Miejsce Nazwa MDP Pkt. sztafeta Pkt. bojówka RAZEM
I KŁODAWA 50,00 39,76 89,76
II BOGDANIEC 59,10 31,00 90,10
III SIEDLICE 54,30 40,00 94,30
IV ULIM 54,30 40,20 94,50
V STAW 57,85 43,70 101,55
VI WITNICA 58,00 54,30 112,30
VII STARE POLICHNO 55,10 58,30 113,40

Wszystkim drużynom gratulujemy!

Tuż po godzinie 17:00 odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców, którym nagrody, dyplomy i puchary wręczyli: dh. Małgorzata Domagała – Starosta Gorzowski, Krystyna Pławska – Wójt Gminy Bogdaniec, dh. Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa, Urszula Stolarska – Z-ca Wójta Gminy Lubiszyn oraz bryg. Grzegorz Rojek – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.