Posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorzowie Wlkp.

W dniu 23 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, na które został zaproszony Komendant Miejski PSP – mł. bryg. Marek Kopera.

Prezes OP ZOSP RP – dh. Małgorzata Domagała po przywitaniu gości przedstawiła porządek posiedzenia. Podsumowała działalność statutową oraz organizacyjną Prezydium i Zarządu w roku 2017 a także wskazała zmiany w składzie Zarządu OP ZOSP RP w Gorzowie Wlkp. Zaproponowała również kalendarz imprez i zamierzeń powiatowo – gminnych na rok 2018.

Viceprezes OP ZOSP RP – dh. Anna Mołodciak przedstawiła plany pracy na rok 2018.

dh Krzysztof Nowak – członek Prezydium, przekazał informacje na temat przygotowań do eliminacji powiatowych w Halowej Piłce Nożnej Drużyn OSP o puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorzowie Wlkp. Omówił również procedury dotyczące uzyskania dotacji przez jednostki OSP w 2018 r. na zakup umundurowania, środków ochrony osobistej i sprzętu p.poż. dla OSP.

Informacje dot. posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa lubuskiego, które odbyło się 8 grudnia 2017 r. w Skwierzynie przedstawił dh Józef Kruczkowski oraz dh Hubert Harasimowicz – Viceprezesi OP ZOSP RP.

Informacje na temat przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w OSP omówił dh Mirosław Mistrzak, a szczegóły przygotowań powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” przedstawiła dh. Bożena Popowska.