Podziękowania dla strażaków, ochotników i ratowników medycznych.

bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP wystosował pismo do strażaków i pracowników cywilnych, ratowników medycznych oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy oprócz służby w ochronie przeciwpożarowej poświęcają zdrowie, życie swoje i swoich rodzin aby nieść pomoc społeczeństwu w tej trudnej chwili zagrożenia epidemiologicznego w kraju i na świecie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy… Druhny i Druhowie… Wielkie DZIĘKUJĘ i życzenia, abyśmy razem, wspólnie poradzili sobie z tym nowym dla nas i dla całego świata wyzwaniem!

thanks