Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki do KSRG

Podczas uroczystego spotkania, w dniu 28 sierpnia 2020 r.  w urzędzie gminy Lubiszyn mł. bryg. Krystian Kosela – Komendant Miejski PSP, Artur Terlecki – Wójt Gminy Lubiszyn, dh Andrzej Nawrocki – Prezes OSP Lubno, podpisali trójstronne porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Jednostka OSP Lubno była włączona do KSRG w 2015 roku na okres 5 lat. Przez ten okres dała się poznać jako jednostka bardzo mobilna i profesjonalna w swoim działaniu. Wielokrotnie wspomagała działania jednostek PSP i OSP. Stanowi mocny element systemu bezpieczeństwa powiatu gorzowskiego. Jednostka od kilku lat jest włączona do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego i może brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie województwa lubuskiego. Dzięki staraniom władz gminy, druhów jednostki i lokalnej społeczności jednostka jest stale doposażana w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Pozyskanie nowego samochodu GBA 3/30/4,7 w 2018 roku pociągnęło za sobą konieczność rozbudowy i modernizacji remizy. Druhowie OSP Lubno aktywnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju ćwiczeniach oraz szkoleniach stale podnosząc swoje umiejętności.

Od roku 2015 jednostka OSP Lubno uczestniczyła w blisko 300 działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Podpisane porozumienie wraz z dodatkowymi dokumentami zostanie przesłane do Komendanta Głównego PSP, który po ich weryfikacji może włączyć jednostkę do Systemu.