PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE WŁĄCZENIA JEDNOSTKI DO KSRG

W dniu 01 września 2020 r.  w urzędzie gminy Bogdaniec Krystyna Pławska – Wójt Gminy Bogdaniec, mł. bryg. Krystian Kosela – Komendant Miejski PSP oraz dh Łukasz Zaporowski – Prezes OSP Lubczyno, podpisali trójstronne porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczynie jest jednostką o tradycjach powojennych. W latach 2015 – 2019 przy bardzo dużym wkładzie lokalnej społeczności a także dzięki znacznemu zaangażowaniu władz gminy przeszła modernizację i wzmocniła swoją gotowość operacyjną. Jednostka została doposażona w nowy samochód GBA, sprzęt hydrauliczny, łączności oraz armaturę wodno – pianową. Obecnie jednostkę tworzy 26 członków w tym 18 uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. OSP Lubczyno stanowi ważny element zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy a także jest istotnym dla wsi i regionu centrum kulturalno – społecznym, organizującym wszelkiego rodzaju uroczystości, wydarzenia oraz świąteczne obchody dla lokalnej społeczności.

            Wyposażenie jednostki OSP Lubczyno oraz stan wyszkolenia spełnia minimalne wymagania stawiane jednostkom w KSRG. Na terenie gminy Bogdaniec funkcjonują dwie jednostki OSP z czego jedna (OSP Bogdaniec) jest już włączona do KSRG.