Otwarcie nowej remizy OSP Santocko oraz Piknik Strażacki

W dniu 22 września 2018 r.  o godz. 16:30 uroczystym otwarciem nowowybudowanej remizy OSP Santocko rozpoczął się „Piknik strażacki”, który przyciągnął ogromną ilość sympatyków pożarnictwa.

W uroczystości udział wzięli m.in.: bryg. Janusz Drozda – Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp., mł. bryg. Marek Kopera – Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp., dh. Małgorzata Domagała – Starosta Gorzowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP, dh. Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP oraz dh Hubert Harasimowicz – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Po otwarciu remizy rozpoczęto Piknik Strażacki, który podzielony został na kilka etapów, m.in.: turniej wiedzy dot. 100 lecia niepodległości oraz konkurs plastyczny, turniej sprawnościowy, pokaz ratownictwa technicznego i medycznego oraz loteria fantowa.

Zdjęcia: FB Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa