Odprawa operacyjno – prewencyjna z przedstawicielami Lasów Państwowych

W dniu 10 stycznia 2020 r. w siedzibie naszej Komendy odbyła się odprawa operacyjno – prewencyjna z przedstawicielami wszystkich Nadleśnictw, których obszary leśne leżą na terenie powiatu gorzowskiego. Spotkanie poprowadził mł. bryg. Krystian Kosela – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP, który omówił wspólne przedsięwzięcia zorganizowane w roku 2019 oraz przedstawił plan na rok bieżący. W kolejnej części kpt. Jacek Aszyjczyk – Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego przedstawił wyniki kontroli NIK, która odbyła się w roku ubiegłym zarówno w wybranych Nadleśnictwach jak i komendach powiatowych PSP województwa lubuskiego.

Raport z tej kontroli jest dostępny na stronach internetowych NIK oraz LP. Wynika z nich m.in., że:

Nadleśnictwa skutecznie zabezpieczały lasy państwowe przed pożarami, mimo że nie wszystkie obowiązki wykonywały prawidłowo. Okazuje się jednak, że większość pożarów wybucha w lasach prywatnych. Tymczasem straż pożarna często ma problem z ustaleniem ich właścicieli, co potęguje ryzyko niewłaściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Ponad 80 proc. lasów w Polsce jest zagrożonych pożarem. Wynika to przede wszystkim z przeważającego udziału gatunków iglastych, często sosnowych, ale także znacznego udziału drzewostanów młodszych klas w wieku do 60 lat. Wpływ mają także zmiany klimatyczne powodujące anomalia pogodowe takie jak rekordowe temperatury powietrza i długotrwałe okresy suszy.

W latach 2007-2016 w Polsce wybuchało w lasach rocznie średnio 7 634 pożarów.  Plasowało to nasz kraj pod względem liczby pożarów na czwartym miejscu w Europie (po Hiszpanii, Portugalii i Rosji).

Śrenia liczba pożarów lasów w latach 2007-2016

NIK zauważa, że pomimo sprzyjających powstawaniu pożarów warunków pogodowych (susza i wysokie temperatury w 2018 r.), dzięki systemowi zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, średnia powierzchnia pożaru w skontrolowanych nadleśnictwach (będąca jedną z miar skuteczności zabezpieczenia przeciwpożarowego) była niewielka i wynosiła ok. 0,2 ha. Również straty w wymiarze ekonomicznym spowodowane pożarami w skontrolowanych nadleśnictwach były nieznaczne i w latach 2016-2018 wyniosły ok. 0,3 mln zł. Świadczy to o tym, że pożary, z reguły przyziemne lub pojedynczych drzew, były gaszone w zarodku. Maksymalna ich powierzchnia wyniosła 3,3 ha.

Naczelnik wskazał najważniejsze kwestie, które będą brane pod uwagę podczas tegorocznych kontroli.

W odprawie uczestniczyli również dowódcy JRG, zastępcy dowódców JRG oraz naczelnik wydziału operacyjno – szkoleniowego. W najbliższych tygodniach funkcjonariusze ci przeprowadzą terenowe kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych jakie obowiązują poszczególne nadleśnictwa. Kontrole te muszą zakończyć się przed okresem wzmożonej palności lasów.