Ochotnicy też się szkolą – kolejna odsłona!!

Milo nam poinformować, że w powiecie gorzowskim powstała nieformalna grupa Liderów Rozwoju Ratownictwa, która zrzesza zapalonych i chętnych rozwijania swojej wiedzy i umiejętności druhów jednostek OSP.

Zaraz po „I Warsztatach ratownictwa lodowego – Bogdaniec 2019”, które opisywaliśmy TUTAJ, odbyły się warsztaty tematyczne z następnych dziedzin ratownictwa:

Pierwsze Warsztaty:

W dniach 21-22 lutego br. odbyły się warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego podczas zdarzeń z udziałem samochodów osobowych. Zostały one zorganizowane przez nieformalną grupę Liderów Rozwoju Ratownictwa wspólnie z gospodarzami – OSP Janczewo oraz OSP Bogdaniec.

Szkolenie rozpoczęło się 21 lutego w remizie w Bogdańcu od części teoretycznej i odprawy uczestników. Omówione zostały kwestie bezpieczeństwa i organizacji działań, oceny stanu poszkodowanego oraz uwarunkowań konstrukcyjnych współczesnych pojazdów. Szczególny nacisk położono na dobór odpowiednich technik ratowniczych w zależności od powyższych czynników.

Drugiego dnia  uczestnicy przenieśli się na plac przed remizą OSP Janczewo, gdzie miała miejsce część praktyczna. W pierwszej kolejności przy pomocy manekina zaprezentowano zagrożenia jakie niesie ze sobą niekontrolowane uruchomienie poduszek powietrznych. Następnie kolejno zaprezentowane zostały techniki uzyskiwania dostępu, które przećwiczono w 3 odmiennych sytuacjach: pojeździe na boku, na dachu oraz z poważnymi odkształceniami konstrukcji. Każde z nich stanowiło osobne wyznanie i wymagało odpowiedniego doboru technik oraz zaangażowania ćwiczących.

W szkoleniu wzięło udział 25 strażaków z 4 różnych jednostek: OSP Gralewo, OSP Janczewo, OSP Bogdaniec oraz OSP Kłodawa.  Szkolenie poprowadził mł. kpt. Bartłomiej Kot z pomocą dh Mariusza Kuleszy. Szczególne wyrazy uznania należą się koordynatorom wydarzenia – dh Piotrowi Pernalowi (OSP Janczewo) oraz dh Wojciechowi Husakowi (OSP Gralewo).

Drugie warsztaty:

W dniach 15 i 17 marca 2019 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe z tematyki CFBT czyli gaszenia pożarów wewnętrznych. W warsztatach wzięli udział druhowie z jednostek OSP powiatu gorzowskiego, również z gupy Liderów Rozwoju Pożarnictwa. Z uwagi na to, iż wiedza i podejście do  gaszenia pożarów wewnętrznych w ostatnim czasie mocno się zmieniły warto jest zaznajamiać się z nowinkami w tym temacie. Na szkoleniu druhom przedstawione zostały takie zagadnienia jak:

  • prądy wody używane w pożarach wewnętrznych,
  • skuteczne operowanie prądami wody,
  • współpraca w rocie,
  • algorytm otwierania drzwi do pomieszczeń objętych pożarem,
  • nowe sposoby przeszukiwania pomieszczeń,
  • zagrożenia dla strażaków ze strony pożaru.

Najciekawszym elementem warsztatów było uczestniczenie w praktycznym pokazie zjawisk zachodzących podczas pożaru wewnętrznego w mobilnym trenażerze kontenerowym.

Zajęcia prowadzili instruktorzy gaszenia pożarów wewnętrznych, a zarazem funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp: mł. kpt. Bartłomiej Kot oraz mł. kpt. Marek Andruszków.

Bardzo cieszy taka postawa druhów OSP, którzy poświęcają swój wolny czas na doskonalenie zawodowe z różnych dziedzin ratownictwa.